برگزاری کارگاه حقوقی

برگزاری کارگاه حقوقی

روز دوشنبه 21 شهریور ماه 1401 جلسه دوم کارگاه حقوقی قراردادها برای کارکنان شرکت داتیس برگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاه ها، بالابردن سطح اطلاعات حقوقی برای کارکنان شرکت می باشد.

نظرات
نظر بدهید