توربین های جنرال الکتریک

توربین های جنرال الکتریک

تامین قطعات یدکی و اضطراری تجهیزات دوار نیروگاهی، صنعتی

GE F5

GE F6

GE F9

نظارت بر انجام تعمیرات مسیر داغ واحدهای GE-F5   مرتبه 45

نظارت بر انجام تعمیرات اساسی واحدهای GE-F5   مرتبه 45

انجام تعمیرات مسیر داغ واحدهای GE-F5   مرتبه 8

نظرات
نظر بدهید