توربین های زیمنس

توربین های زیمنس

تامين قطعات بخش BOP واحدهای زیمنس،

تامین تخصصی قطعات توربین های SGT400, SGT600, SGT800 

تامین کلیه قطعات بخش داغ و اکسسوری گاز و بخار

نظرات
نظر بدهید