توربین های آنسالدو

توربین های آنسالدو

تعمیرات اساسی واحد های نیروگاهی , پالایشگاهی و سایر صنایع (تعمیرات توربین های گازی و بخار , ولوها و بویلرها , پمپ های فشار قوی و فشار ضعیف , سیستم های ابزار دقیق و الکتریک)،

انجام کلیه تعمرات اساسی و غیر اساسی و نصب و راه اندازی توربین های دیزلی , گازی و بخار نیروگاهی و پالایشگاهی و سایر صنایع،

انجام کلیه تعمیرات اساسی و غیر اساسی و نصب و راه اندازی وولوها و بویلر ها , پمپ های فشار قوی و فشار ضعیف , سیستم های ابزار دقیق و الکتریک

نظرات
نظر بدهید