توربین های فیات

توربین های فیات

برنامه ریزی و اجرای پروژه ها نیروگاه های بخاری , گازی , سیکل ترکیبی و سایر صنایع مرتبط به صورت مهندسی , تامین قطعات و اجرا

برنامه ریزی و اجرای پروژه های  بهره برداری , تعمیر و نگهداری نیروگاه ها 

نظرات
نظر بدهید